Dokumenty


Memorandum medzi KRR a MVI technology
Prezentácia činnosť KRR za rok 2016
Prezentácia KRR_9.12.2016 Valné zhromaždenie úvodná
Prezentácia KRR_9.12.2016 Valné zhromaždenie rozšírená
Prihláška do Klastra RR
Stanovy združenia Klastra RR – západné Slovensko
Logo Klastra RR – západné Slovensko dlhé na stiahnutie png
Logo Klastra RR – západné Slovensko krátke na stiahnutie png
Logo Klastra RR – západné Slovensko krátke na stiahnutie pdf
Logo Klastra RR – západné Slovensko dlhé na stiahnutie pdf
Memorandum o spolupráci medzi Klastrom RR – západné Slovensko a FMK, UCM
Memorandum o spolupráci medzi Klastrom RR – západné Slovensko a Svetovým združením Slovákov v zahraničí
Memorandum o spolupráci medzi Klastrom RR – západné Slovensko a Slovak Business Agency
Výročná správa za rok 2015 a plán na rok 2016