Klaster regionálneho rozvoja má v súčasnosti 98 členov